1. Tapu Gününden Önce Yapılacak İşlemler:

 • Tapu harcı ve emlak vergisi ödemesini kim yapacağı netleştirilmeli

 • Uygun banka araştırılmalı, net kredi tutarı ve vade tercihi yapılmalı - (kredi kullanacaklar için)

 • Tapu fotokopisi dâhil, istenilen tüm evrak ile bankaya başvurulmalı - (kredi kullanacaklar için);

 • Ödemenin nasıl yapılacağı netleştirilmeli, banka hesaplarının üst transfer limiti kontrol edilmeli

 • Zorunlu Deprem Sigortası (ZDS) genel tabir ile DASK, yaptırılmalı veya geçerliliği kontrol edilmeli

 • Konutun bağlı bulunduğu belediyeden rayiç bedel alınmalı ve emlak vergisi ödemesi yapılmalı

 • Bankadan ipotek evrakları ile ipotek yetkilisinin bilgileri alınmalı - (kredi kullanacaklar için)

 • Tapu sahibi veya vekili gerekli evraklar ile birlikte tapu müdürlüğüne başvuruda bulunmalı

 • SMS olarak gelen randevu bilgilerine göre harç ödemesi yapılmalı

 • Bankanın ipotek yetkilisine randevu günü ve saati bildirilmeli - (kredi kullanacaklar için)

2. Tapu Gününde Yapılacak İşlemler:

 • Randevu saatinde tapuda tüm alıcılar ve satıcılar (veya vekilleri), kimlik belgeleri ile hazır olmalı

 • Okuma yazma bilmeyen alıcılar ve satıcılar için akrabalık bağı bulunmayan iki şahit getirilmeli

 • Ödenen harç dekontları işlemi yapan memura verilmeli

 • Akit odasında satış evrakları, tüm alıcılar ve satıcılar tarafından imzalanmalı

 • Kredi kullanıldı ise bankada kredi açılış evrakları imzalanmalı - (kredi kullanacaklar için)

3. Tapu Gününden Sonra Yapılacak İşlemler:

 • Fatura taşıma işlemleri için ilgili kurumlara gidilmeli

 • Nüfus Müdürlüğüne gidilerek ikametgâh taşıma işlemleri yapılmalı

 •  İlgili belediyeye emlak vergisi bildiriminde bulunulmalı

kaynak;https://www.hesapkurdu.com/konut-kredisi/rehber/tapu-alim-ve-satim-islemleri